Міністерство інформаційної політики України


Інформація про порядок вивезення або тимчасового вивезення з України творів мистецтва, літератури, музичних інструментів та інших предметів, що мають або можуть мати культурну цінність 

Крок І 

Необхідно звернутись до експертних установ для проведення державної експертизи культурних цінностей

Експертні установи визначені переліком, затвердженим наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року № 267 (із змінами). З цим наказом можна ознайомитись в мережі Інтернет або зателефонувати до відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей за телефонами (044) 272 48 02, 272 48 07, 272 48 08 і ми підкажемо. 

Експертиза є платною послугою.

 До експертної установи подається:

Граничний строк проведення експертизи складає 30 календарних днів.

 

За результатами експертизи видається експертний висновок та / або паспорт на смичковий музичний інструмент чи паспорт на смичок.

 

Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343

 

 

* Відповідно до статті 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» культурними цінностями є об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:

- оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;

- предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;

- предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;

- складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;

- старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;

- манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;

- унікальні та рідкісні музичні інструменти;

- різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;

- рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;

- рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;

- зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;

- рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.

 

У тому числі, культурними цінностями є:

- музейні предмети державної і недержавної частин Музейного фонду України відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу»;

- документи бібліотечного фонду національної бібліотеки України відповідно до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

- документи Національного архівного фонду відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

 

  

Крок ІІ

Варіант А якщо у експертному висновку вказано, що предмет не є культурною цінністю експертний висновок: 

пред’являється працівнику митного органу під час декларування 

або 

додається до поштового відправлення.

 

Додаток 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2002 року за № 571/6859.  !!! Цей наказ діє лише у частині, що не суперечить ЗАКОНУ, тому просимо не зважати на пункт 1.7 розділу 1 та розділи 2, 3 і 4 Інструкції, додатки 2-8 до неї

 

 

Варіант Б якщо у експертному висновку вказано, що предмет є культурною цінністю

для оформлення права на вивезення чи тимчасового вивезення культурних цінностей з території України. 

Ця послуга є безоплатною. 

Граничний строк надання послуги складає 30 календарних днів з дня подання клопотання (заяви). 

З метою вивезення подається:

 З метою тимчасового вивезення подається:

 

За результатами послуги Міністерством видається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України або повідомлення про відмову у його видачі.

 

Статті 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»

Порядок видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963 (для суб’єктів господарювання)

 

 Інформаційна картка, затверджена наказом Мінкультури від 17 листопада 2014 р. № 562 (із змінами)

 

  

Крок ІІІ 

Декларування культурних цінностей у митних органах відповідно до вимог Митного кодексу України.

 Інформація Державної фіскальної служби України розміщена за адресою

УВАГА!

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про вивезення, тимчасового вивезення та повернення культурних цінностей» вивезенню з України не підлягають:

Такі культурні цінності можуть бути лише тимчасово вивезеними на підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України для:

______________Адреса цієї сторінки: http://www.mkip.gov.ua/content/informaciya-pro-poryadok-vivezennya-abo-timchasovogo-vivezennya-z-ukraini-tvoriv-mistectva-literaturi-muzichnih-instrumentiv-ta-inshih-predmetiv-shcho-mayut-abo-mozhut-mati-kulturnu-cinnist.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове