Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Діяльність  >  Мистецька освіта  >  Нормативно-правові акти 1   >  19/07/2022 15:49:23
Наказ МКІП від 19.07.2022 №254 "Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення (прийом, випуск) на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що належать
до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, у 2022 році"

Наказ МКІП від 31.08.2021 № 686 "Про розподіл обсягу фінансування, передбаченого Міністерству культури та інформаційної політики України Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», між закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету в 2021 році"

Наказ МКІП від 10.06.2021 № 417 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Наказ МКІП від 14.06.2021 № 430 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 025 "Музичне мистецтво"

Наказ МКІП від 14.06.2021 № 429 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 022 "Дизайн"

Наказ МКІП від 10.06.2021 № 414 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 026 "Сценічне мистецтво"

Наказ МКІП від 10.06.2021 № 416 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Наказ МКІП від 08.06.2021 № 408 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія»

Наказ МКІП від 15.06.2021 № 432 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво"

Наказ МКІП від 23.06.2021 № 459 "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»