Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Для громадськості  >  Адміністративні послуги  >  Реєстраційні дії щодо юридичних осіб (релігійних організацій)   >  10/11/2022 12:47:56

Відповідно до змін, які були внесені до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» та враховуючи вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», МКІП, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, визначено суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, а саме їх окремого різновиду – релігійних організацій.

Зазначене вище в свою чергу прямо реалізує принцип «єдиного вікна», та дозволяє поряд із здійсненням реєстрації статутів релігійних організацій, вносити реєстраційні дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідними підрозділами Міністерства культури та інформаційної політики України та обласних державних адміністрацій. 

МКІП, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, у відповідності до вимог підпункту 14 частини 1 статті 1 та частини 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», частини 6 статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» проводить реєстраційні дії виключно щодо релігійних центрів, управліннь, монастирів, релігійних братств, місій та духовних навчальних закладів, реєстрацію статутів яких здійснює.

Проведенню реєстраційних дій підставою яких є реєстрація, чи внесення змін до установчих документів (викладення їх в новій редакції), а саме статуту (положення) релігійної організації, має передувати його реєстрація в порядку вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

* Плата у сфері державної реєстрації регулюється вимогами статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 Надання послуг:

* При підготовці документів слід враховувати вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Інформація щодо реєстрації документів за телефоном: тел. (044) 279-36-70,  (044) 279-37-62.

Режим роботи Міністерства культури та інформаційної політики України:

Початок робочого дня: 9:00

Обідня перерва: 13:00 - 13:45,

Закінчення робочого дня: 18:00*

* У п'ятницю та передсвяткові дні закінчення робочого дня: 16:45

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

Конституція України

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

Наказ Міністерства юстиції України від 19.05.2020  № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»